Agriculture/Forestry

Kế toán Trưởng

Manager
Khách hàng của H&HIS là một công ty chăn nuôi. Hiện tại, khách hàng của chúng tôi đang tìm kiếm một ứng viên cho vị trí Kế toán Trưởng, thông tin cụ thể như sau:
Mô tả công việc:
– Chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính – kế toán – kiểm toán chung của Công ty.
– Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập báo cáo tài chính.
– Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ… để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí hợp lý theo kế hoạch được phê duyệt.
– Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của công ty.
– Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán.
– Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty.
– Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính.
– Tham mưu cho Ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán của Công ty.
– Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của Công ty.
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Yêu cầu
– Trình độ Đại học trở lên các ngành Kế toán–Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng hoặc các ngành liên quan khác.
– Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong vị trí kế toán trưởng hoặc các vị trí quản lý tương đương.
– Tuổi từ 30 – 45
– Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các công ty sản xuất Việt Nam.
– Năng lực lãnh đạo, phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc tốt
– Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán
– Nắm vững các quy định về thuế, tài chính và các chính sách, chế độ khác hiện hành.
– Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc.
– Có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá tốt.
Quyền lợi
Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
Nếu thấy công việc phù hợp với bạn hoặc bạn bè của bạn, hãy gửi email CV của bạn đến email: headhunter@hinternationalstrategy.com hoặc gọi đến hotline: 0796562078 (Telegram/Zalo/Viber/Whatsapp/Line) để được tư vấn chi tiết.

H&HIS