Latest News

Tâm lý học màu sắc trong marketing – giúp thương hiệu gia tăng tỷ lệ mua hàng qua website

Trong xây dựng thương hiệu và thiết kế website, màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khách hàng và làm tăng tỷ […]

Samsung, Pepsi và các thương hiệu ứng dụng công nghệ AR, AI vào quảng cáo ngoài trời

Công nghệ là một “trợ lý” đắc lực cho công việc sáng tạo nếu thương hiệu biết sử dụng nó đúng cách và có chừng mực. […]

Nhà lãnh đạo tư tưởng (Thought Leader) là ai? Làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo tư tưởng?

Nhà lãnh đạo tư tưởng (tiếng Anh: Thought Leader) là một cá nhân hoặc một tổ chức, người có chuyên môn trong một lĩnh vực nhất […]

Featured jobs