Accounting/Financial/Auditing

General Accountant

Supervisor

General Accountant

Khách hàng của H&HIS là một công ty logistic. Hiện tại, khách hàng của chúng tôi đang tìm kiếm một ứng viên cho vị trí General Accountant thông tin cụ thể như sau:

Mô tả công việc
– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ thanh toán chi phí phát sinh nhận, bảo đảm chi phí, hồ sơ chứng từ tuân thủ quy chế, quy định Công ty, và quy định về thuế
– Kiểm soát việc hạch toán chi phí phải trả, đánh giá và cân đối các khoản chi phí trích trước hàng tháng, đảm bảo chi phí ghi nhận đúng kì báo cáo
– Kiểm tra số liệu BHXH, lương và các chi phí liên quan đến chi phí lương giữa sổ sách kế toán và bảng tổng hợp lương
– Kiểm tra các báo cáo nội bộ định kỳ theo quy định.
– Lập và kiểm tra, giải trình các báo cáo PL trước đóng sổ, PL, BS, CF, TB hàng tháng đảm bảo phán ánh đúng thực tế
– Kiểm tra việc lập ngân sách tiền và ngân sách PL hàng tháng, hàng năm, … và kiểm soát việc thực hiện theo ngân sách đã lập
– Tham gia đóng góp ý kiến, sửa đổi, cải tiến các quy trình liên quan đến công tác kế toán
– Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Yêu cầu ứng viên
– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán – Tài chính
– Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp
– Nắm vững chế độ kế toán và phương pháp hạch toán kế toán
– Nắm vững quy định Thuế hiện hành
– Nắm rõ quy định thanh toán và quy định về Hóa đơn chứng từ
– Kỹ năng lxử lý vấn đề và chủ động tương tác với các bên liên quan để giải quyết công việc
– Sử dụng tốt tiếng Kh-mer.

Quyền lợi
– Phúc lợi: theo quy định của công ty, nghỉ phép năm,…

Nếu thấy công việc phù hợp với bạn hoặc bạn bè của bạn, hãy gửi email CV của bạn đến email: headhunter@hinternationalstrategy.com hoặc gọi đến hotline: 0796562078 (Telegram/Zalo/Viber/Whatsapp/Line) để được tư vấn chi tiết.
#Headhunting
#jobs
#HHIS