Nhà lãnh đạo tư tưởng (Thought Leader) là ai? Làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo tư tưởng?

HHIS

Nhà lãnh đạo tư tưởng (Thought Leader) là ai? Làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo tư tưởng?

Nhà lãnh đạo tư tưởng (tiếng Anh: Thought Leader) là một cá nhân hoặc một tổ chức, người có chuyên môn trong một lĩnh vực nhất định, được đồng nghiệp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh cực kì coi trọng và quan tâm.

Khái niệm
Nhà lãnh đạo tư tưởng trong tiếng Anh là Thought leader.

Nhà lãnh đạo tư tưởng là một cá nhân hoặc một tổ chức, người có chuyên môn trong một lĩnh vực nhất định, được đồng nghiệp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thậm chí cả những người bên ngoài cực kì coi trọng và quan tâm.

Lãnh đạo bằng tư tưởng, nói chung, là sự tiên phong cho những ý tưởng mới, hơn là đi theo những khuôn sáo thông thường.

Những nhà lãnh đạo này sử dụng thẩm quyền để tác động đến các lĩnh vực chuyên môn của họ, nhằm tạo doanh thu cho chính họ và cho tổ chức của họ, và để tạo ra giá trị cho các thực thể đang tìm kiếm lợi ích từ họ.

Một số quan điểm khác nhau về nhà lãnh đạo tư tưởng
Nhà lãnh đạo tư tưởng thường là một trong những cá nhân thành công nhất trong lĩnh vực của họ hoặc trong số các tổ chức thành công nhất trong ngành của họ. Nhưng một nhà lãnh đạo tư tưởng còn hơn cả một chuyên gia, họ có thẩm quyền và có ảnh hưởng trong lĩnh vực cụ thể của mình.

Tuy nhiên, có nhiều quan điểm khác nhau về mức độ ảnh hưởng và thẩm quyền của một cá nhân hoặc tổ chức thì nên được coi là một nhà lãnh đạo tư tưởng.

Một số người sẽ gán cho một cá nhân là một nhà lãnh đạo tư tưởng nếu người đó sử dụng chuyên môn của mình để gây ảnh hưởng đến các đồng nghiệp trong các tổ chức của chính họ. Hoặc là sẽ coi một doanh nghiệp là một nhà lãnh đạo tư tưởng nếu nó đặt ra các tiêu chuẩn trong một nhóm nhỏ của các tổ chức ngang hàng với nhau.

Những người khác thì cho rằng các cá nhân hoặc tổ chức phải chứng minh phạm vi ảnh hưởng rộng hơn thì mới được coi là một nhà lãnh đạo tư tưởng. Và họ chỉ coi một cá nhân hoặc tổ chức là một nhà lãnh đạo tư tưởng chỉ khi những người bên ngoài nơi làm việc hoặc nhóm ngang hàng thấy được cá nhân hoặc tổ chức đứng đầu trong một vấn đề.

Có ý kiến thì lại cho rằng, các nhà lãnh đạo tư tưởng chỉ có thể được coi là như vậy nếu họ có thể tận dụng chuyên môn và ảnh hưởng của họ, từ đó kiếm ra tiền cho bản thân hoặc doanh nghiệp của họ dựa trên địa vị là một cơ quan đứng đầu và có ảnh hưởng đối với một vấn đề.

HHIS

Một số ví dụ về các nhà lãnh đạo tư tưởng
Trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, có rất nhiều nhà lãnh đạo tư tưởng. Chẳng hạn hai nhà tiên phong người Mỹ của cuộc cách mạng máy tính cá nhân những năm 1970, Bill Gates – nhà đồng sáng lập Microsoft và Steve Jobs – nhà đồng sáng lập Apple.

Người theo thuyết vị lai, tác giả và nhà phát minh Ray Kurzweil, người đã nhận được Huân chương Công nghệ và Sáng tạo Quốc gia, danh dự cao nhất về công nghệ của Mỹ, trong những năm gần đây đã thúc đẩy ý tưởng về một bộ não con người lai có suy nghĩ về mặt sinh học được nâng cao nhờ trí tuệ nhân tạo và các công cụ CNTT khác.

Đặc điểm của các nhà lãnh đạo tư tưởng
Không có một điểm nào định nghĩa một nhà lãnh đạo tư tưởng, cho dù các nhà nghiên cứu, chuyên gia tư vấn và những người đã nghiên cứu chủ đề này nằm xác định một số đặc điểm mà hầu hết các nhà lãnh đạo tư tưởng có xu hướng có.

Họ nói rằng, các nhà lãnh đạo tư tưởng thường cho thấy rằng họ đáng tin và có tầm nhìn. Họ có ảnh hưởng và có khả năng truyền cảm hứng cho những người khác đi theo sự dẫn dắt của họ.

Họ không sợ đi ngược với hiện trạng, và họ chấp nhận sự thay đổi.

Tại sao các nhà lãnh đạo tư tưởng lại quan trọng?
Các nhà lãnh đạo tư tưởng là rất quan trọng để thúc đẩy bất kì lĩnh vực chuyên môn cụ thể hoặc bất kì lĩnh vực kinh doanh đặc trưng nào để đạt được mức thành tích cao hơn. Như vậy, họ thúc đẩy sự đổi mới và khai phá. Nhưng, họ thường giúp tạo ra công việc mới hoặc doanh thu cho chính họ với tư cách cá nhân và cho công ty của họ.

Các doanh nghiệp được cho là các nhà lãnh đạo tư tưởng có thể trông cậy vào địa vị đó để thu hút khách hàng. Bởi những khách hàng đó tin rằng họ đang nhận được một dịch vụ hoặc sản phẩm cao cấp do nó đến từ các nhà lãnh đạo tư tưởng.

Trở thành một nhà lãnh đạo tư tưởng trong một lĩnh vực nào đó hiện được coi là một yếu tố quan trọng của một sự nghiệp thành công. Việc được công nhận là một nhà lãnh đạo tư tưởng cũng là điều cần thiết để kiếm được tiền.

Làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo tư tưởng?
Các cá nhân hoặc tổ chức đang tìm cách trở thành nhà lãnh đạo tư tưởng, trước tiên phải là chuyên gia trong các lĩnh vực cụ thể của họ.

Từ đó, họ cần thiết lập bản thân là người có thẩm quyền về lĩnh vực của họ với đối tượng càng rộng càng tốt. Họ làm điều đó bằng cách viết và nói về lĩnh vực chuyên môn của họ, tạo một mạng lưới liên kết để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của họ và sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để xây dựng phân khúc đối tượng cho mình.

Các chuyên gia muốn trở thành nhà lãnh đạo tư tưởng cũng phải phát triển tầm nhìn của riêng họ về lĩnh vực chuyên môn của họ, trình bày tầm nhìn đó cho các cộng sự và đưa đồng nghiệp và khách hàng đến với sự thật của quan điểm đó.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi báo chí thương mại đưa ra nhiều lời khuyên về cách trở thành một nhà lãnh đạo tư tưởng, dưới đây là một số bước tham khảo:

1. Tạo sự hiện diện ngay thẳng, chính trực trên các phương tiện trực tuyến

2. Phát biểu trước công chúng

3. Xuất hiện trên TV

4. Giành được một số giải thưởng

5. Xuất bản một cuốn sách.

Theo TechTarget